Vi har den 25. juni 2014 fået æren af at danne et partnerskab med Nationalpark Vadehavet. Vi er glade for at høre med til denne fornemme gruppe og håber med vores partnerskab at gøre opmærksom på Vadehavet, som bevarings- og besøgsværdigt naturområde.

Nationalpark Vadehavet.

Nationalpark Vadehavet har med den hollandske og tyske et af verdens værdifulde tidevandsområde.  Vadehavet bugner af liv og for et stort antal fuglearter er vadehavet en hvilested på deres lange rejser. Under trækket vil 10 millioner vandfulge hvert år lægge deres vej forbi vadehavet

Fuglene har selskab af den spættede sæl, der yngler i Vadehavet.

For at få en idé om størrelsen kan der bl.a. nævnes at vadehavet strækker sig over 500 km fra Blåvand i Danmark til Den Helder i Holland. Vadehavet dækker over 9000 m2 tidevandsflader, marsk, dyb- og højsande, klitter og sandstrande. En lang række beboet og ubeboede øer ligger langs med kysten, hvor Fanø, Mandø og Rømø kan nævnes som eksempler.

Den danske del af Vadehavet blev den 23. juni 2014 optaget på UNESCOs verdensarvsliste og er i selskab med 193 udnævnte naturområder verdenen over. Succeshistorien kan nærlæses på Nationalpark Vadehavets hjemmeside.

Der ligger 61/4 timer mellem høj- og lavvande. Tidevandet kan takke månens tiltrækningskraft for dette regelmæssige skift mellem høj- og lavvande. Vejret kan også have en afgørende rolle for tidevandet. Kommer vinden fra vest, presser denne vandet ind mod Vadehavskysten og kan have en virkning på op til fire meter ved orkan.

I de lokale gratisaviser kan man se efter tiderne for høj- og lavvande.